Startseite
Familienverband
Family association
Familiyförening
Familienchronik
Danziger Welttreffen 2014
Danzig 2006
Gästebuch
 


Związek ten został załozony w 1929 r. a w 1997 roku ponownie uaktywniony.

Cel

Niniejsky związek zamierza posnać opisac historia rodziny, utrzymywać kontakty i wspierać swoich krewnych. Organizuje on konferencje podczas których omawiane są powyźsze zamierzenia. W tych celach bazuje on równieź na dostępnej mu prasie. Związek ten unika wszelkich partyjno-politycznich działalności i zastrzega się wtrącania do problemów religijnych. Równieź handlowe przedsięwzięcia nie są jego załozeniem.

Warianti nazwiska

Waranty nazwiska Groddeck, Groddek, Grodeck, Grodek zwadzęczają swój początek obszarowi językowemu (niemiecku/ polskiemu) jaktez jednak nieznajomości sposobu pisania ze strony proboszcza albo urzędnika registratury przy wpisywaniu do ksiąg.

Pradziaol

Dolychczas nasz znany pradziad jest Stanisław (Stanislaus) Groddeck, który urodził się na Slasku pod koniek 16. Wieku. Ze względu na jrgo imię i nazwisko przypuszczamy, źe rodzina Groddeck jest polskiego pochodzenia. Stanisław ozenił się z Sofią (Sophia) Rutt (Ruth?). Poczatkiem 17. Wieku Stanisław ze swoją źona i synem Albertem (Albrecht) urodzonym w 1610 roku z przyczyn religijnych zmuszeni byli opuścić Ślask. Rodzina ta osiedliła się następnie w Gdansku i jego okolicach.

Kontakt

O ile Pánstow jestescie zainteresowani naszym związkiem rodzinnym albo chcielibyście zostac jego członkami zwócie się do jego przewodniczącego, którego adres brzmi:

Albrecht Groddeck
Vöcklinger Hang 10

D-45131 Essen


+ 49 - 201 - 265495
mailbox@groddeck.net
 
Top